Storbank: - Trump kan være starten på ny tidsalder

Donald Trump kan markere starten på en ny tidsalder med mindre økonomisk globalisering og en tydeligere inndeling av verden i regioner, tror storbanken Credit Suisse.

Politikk

I en ny rapport viser banken til Trumps kritikk av internasjonal frihandel. Storbritannias utmelding av EU kan være et signal som peker i samme retning.– Slike viktige utviklingstrekk kan representere en betydelig kursendring bort fra globaliseringen som vi kjenner den, heter det i rapporten som ble presentert på Verdens økonomiske forum i Davos torsdag.Credit Suisse tror ikke nødvendigvis at land vil slutte å knytte tettere økonomiske bånd. I stedet ser banken for seg en såkalt multipolar verden hvor India, Brasil og andre store utviklingsland blir viktige regionale sentre, i tillegg til USA, Europa og Kina.I så fall kan regionale internasjonale institusjoner bli viktigere. Demokrati og rettsstat vil i mindre grad bli ansett som absolutte, allmenne verdier. I stedet spår Credit Suisse en framvekst av demokratier med autoritære tendenser. (©NTB)

donald trump
credit suisse
davos
brexit
Nyheter
Politikk