Trygve Hegnar: Venstres valg

Trygve Hegnar: Venstres valg

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen lørdag 14. januar 2017.På en måned, fra desember til januar, mistet Venstre nesten en tredjedel av velgerne, hvis vi skal tro siste meningsmåling fra InFact AS. Oppslutningen falt fra 4,5 prosent til 3,2 prosent.Venstre er da under sperregrensen og partiet ville blitt utradert på Stortinget.Venstre-leder Trine Skei Grande ber om sympati og hjelp, og sier til VG at «alle borgerlige velgere ser nå hvilken nøkkelposisjon Venstre har i norsk politikk. Når Venstre faller under sperregrensen, er det ikke lengre borgerlig flertall i Stortinget, men rødgrønt flertall».Et rop om hjelp?Men da bør Venstre ordne opp på kammerset først. Ifølge NTB skal partiets stortingsrepresentant Abid Raja i et notat til stortingsgruppen ha tatt til orde for at Venstre bør gå inn i regjeringen nå, i god tid før valget. Og Erna Solberg sa umiddelbart at hun er åpen for dette. Det er faktisk forankret i samarbeidsavtalen. Venstre har altså en åpen dør.Men haken er at partileder Skei Grande er imot. Hun sier at «det er helt uaktuelt for meg å gå i regjering. Vi har ikke åpnet for dette. All erfaring i det siste tilsier at vi ikke er nærmere, snarere tvert imot».I går fulgte så NRK opp med å intervjue sentrale Venstre-tillitsmenn i Finnmark, og budskapet fra halvparten av de spurte var at Venstre heller bør gå i kompaniskap med Arbeiderpartiet.Det er det gamle budskapet om «heller Jens enn Jensen».Venstre er splittet (igjen), og da vil det ikke bli lett å komme over sperregrensen igjen.Noen Venstre-politikere vil ha Solberg og noen vil ha Gahr Støre.Med Venstre under sperregrensen og InFacts tall, ville det rødgrønne flertallet bestå av 95 mandater og de borgerlige ville få 72. Både Rødt og MDG er da inne med ett mandat hver.Et klart rødere Storting.Helt håpløst er det ikke for den borgerlige siden, for mens Ap i Infact-målingen ligger på 36,9 prosent (godt under de gode målingene rundt 38 prosent), fikk Ap bare 34 prosent i en annen måling, og de blåblå ville beholdt flertallet på Stortinget.Likevel er det ingen grunn for jubel når Høyre nå bare får 20,9 prosent og FrP bare 12 prosent.Trine Skei Grande som skal styre en skute som har mistet motorkraft, tror ikke at det er krangelen om 2017-budsjettet som har medført at velgerne flykter, for hun sier at «budsjettforliket ble holdt frem som det grønneste noensinne, og fikk anerkjennelse fra mange».Kanskje det ble for grønt for noen, og Venstres press for å få inn 20 prosent biodrivstoff i bensin og diesel innen 2020, uten noen tall, konsekvensutredning eller anslag for kostnader, provoserer noen. Det kan bli for grønt med mat eller skog på tanken.Trine Skei Grande vil, på den annen side, ikke ta noe ansvar for økningen i drivstoffavgiftene. «Venstre bidro ikke med ett eneste øre til økte drivstoffpriser, så det kan vi umulig ta ansvar for», sier Skei Grande til VG.Formelt er dette korrekt, for det var regjeringens forslag, men alle vet at Venstre vil ha enda høyere drivstoffavgifter og en høyere flypassasjeravgift.Dette er mer enn nok til å skremme velgere bort, og nå skal vi i tillegg lure på om Venstre er på glid til Ap eller Høyre/FrP.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også