Undertegnet avtale om Fornebubanen

Etter årevis med krangling om kollektivløsninger, var bymiljøavtalen mellom Oslo og Akershus onsdag formelt på plass.

Avtalen ble undertegnet onsdag morgen på samferdselsministerens kontor. Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg undertegnet for Oslo, mens fylkesrådmann Tron Bamrud skrev under for Akershus.Avtalen går til 2023 og har som mål at det ikke blir vekst i biltrafikken.Staten tar halve regningenDet er enighet om at staten tar halvparten av regningen med Fornebubanen, som anslås til å koste rundt 13 milliarder kroner.Resten dekkes av Oslo og Akershus, hvor omtrent halvparten kommer fra grunneierbidrag og halvparten fra bompenger. I tillegg kommer 450 millioner kroner fra økte billettinntekter fra kollektivtransport.Det endelige beløpet skal revideres etter en kvalitetssikring. Avtalen skal også behandles politisk før den kan tre i kraft.Fornebubanen skal etter planen være ferdig i 2021, men blir trolig forsinket. Gjennom avtalen forplikter partene seg til at arealet langs traseen til Fornebubanen skal utnyttes i stor grad.Nye forhandlinger venterI tillegg til utbygging av kollektivnettet legges det inn 2 milliarder kroner til tiltak som skal sikre fremkommelighet for gående og syklende langs transporttraseene.Etter at Nasjonal transportplan 2018-29 er behandlet i Stortinget, vil bymiljøavtalen bli revidert.Da er det fra Oslo og Akershus sin side aktuelt å forhandle om statlig delfinansiering av andre kollektivtrafikkprosjekter som nytt signal- og sikringsanlegg og ny sentrumstunnel for T-banen, samt baneløsning for Nedre Romerike. (©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også