Venstre foreslår gigantregion rundt Oslo

Venstre vil ha Oslo alene omkranset av «gigantregionen» Viken med Buskerud, Akershus og Østfold samt et sammenslått Telemark og Vestfold i sitt forslag til regionkart.

Politikk

Dette til tross for at det bare var Buskerud som sa ja til denne konstellasjonen uten at Oslo var med, og at Telemark og Vestfold ikke vil slå seg sammen uten Buskerud, skriver Kommunal Rapport.Kommunalpolitisk talsmann og stortingsrepresentant for Venstre i Nord-Trøndelag, André Skjelstad, presenterte forslaget torsdag.I alt elleve regioner blir det til sammen i forslaget, der det tas hensyn til noen av vedtakene i fylkestingene.I nord forblir Finnmark alene, mens Troms og Nordland slås sammen til tross for at de har slått dette fra seg og heller vil «samarbeide tettere». Trøndelagsfylkene er allerede i gang med en sammenslåing.Møre og Romsdal har krevd å bli værende alene, og får bestå. Hordaland og Sogn og Fjordane har sagt ja til hverandre, og slås sammen, men uten Rogaland som ikke ville være med.– Vi vil prøve litt til for å få Rogaland med i vestlandsregionen, men det er en såpass folketung region at den kan stå alene, sier Skjelstad.Agder-fylkene slår seg sammen, og Hedmark og Oppland slås mot sin vilje sammen til en innlandsregion.Venstre har en nøkkelrolle i regionspørsmålet på Stortinget. Det var de som foreslo reformen, og fikk flertall for den. Venstres forslag er derfor også toneangivende i forhandlingene med de andre flertallspartiene Høyre, Frp og KrF. (©NTB)

venstre
fylkessammenslåing
Nyheter
Politikk