28 prosent av oss vil betale mer skatt?

Hele 28 prosent vil betale mer skatt, mens 33 prosent ikke vil, viser en meningsmåling InFact har laget for VG.  

I undersøkelsen ble velgere bedt om å ta stilling til Arbeiderpartiets valgløfte om å øke skatte- og avgiftsnivået med inntil 15 milliarder kroner de neste fire årene.28 prosent svarer at Aps skatteøkningsforslag er riktig nivå, sju prosent mener skattenivået kan økes enda mer, mens 17 prosent ønsker seg en lavere skatteøkning, skriver VG.33 prosent svarer at AP ikke bør øke skattene, mens de resterende 14 prosentene svarer "vet ikke". Jonas Gahr Støre bruker målingen til å hevde at det det er liten støtte for skattekutt i befolkningen.– Målingen viser at det er liten støtte til skattekutt i befolkningen. Høyre- og Frp-regjeringen som har brukt så mye penger på skattekutt i fire år, har liten støtte for dette i befolkningen, sier han til avisen.