Ap-ordførere går imot Ap-leder Støre

Flere Ap-ordførere er uenige med partiets ledelse om å åpne for å reversere tvangssammenslåing av kommuner.

Aftenposten skriver at flere kommuner vil slåss mot partiets tilbud om skilsmisse til eventuelt tvangssammenslåtte kommuner og vil ha avstemning om saken på Arbeiderpartiets landsmøte.– For meg handler dette om å bygge landet, noe Ap alltid har vært opptatt av. Utspillet om reversering av tvangsvedtak vitner ikke om at Ap står på denne stolte tradisjonen, sier ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) i Ålesund. I sammenslåingen av Ålesund har tre kommuner sagt ja. Mellom disse ligger Haram, som er imot sammenslåing. Om Ap går i regjering kan reverseringen bli en realitet. Ifølge Harams Sp-ordfører Vebjørn Krogsæter vil de da muligens anke. Også Kristiansand og Songdalen vil bli påvirket. Nabokommunen Søgne sier nei, og da ryker løsningen for de førstnevnte. Det samme gjelder helt i sør hvor Mandal og Marnardal sier ja, mens Lindesnes sier nei.Ap-ordfører Svein Olav Agnalt i Skiptvet mener det er logisk at kommuner får en «ankemulighet».– Det er fornuftig å reversere. Regjeringen har endret prosessen underveis. Inntektssystemet er endret, fylkesmennene er misbrukt til å utøve utilbørlig press overfor kommunene. Det er ikke lenger snakk om reell valgfrihet.(©NTB)