Ap vil utvide kjønnskvoteringen

Arbeiderpartiet går inn for at valgkomiteene i selskaper som staten eier, skal ha minst 40 prosent kvinner. Det samme gjelder statlige lederprogrammer.

Ifølge Dagens Næringsliv er opptrappingen av kjønnskvotering en del av forslaget til nytt partiprogram, som legges fram mandag.- Vi er kommet et stykke på vei, men ikke langt nok. Problemet er at kravet om flere kvinner i styrene ikke ser ut til å ha økt andel kvinnelige ledere i næringslivet, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til avisen.Ap vil også at staten skal stille krav til planer for å få flere kvinnelige sjefer. – Med 40 prosent kvinner også i valgkomiteene håper vi på et bredere sammensatt og større utvalg av lederkandidater. Og med flere kvinner i statlige lederprogrammer vil rekrutteringen av kvinner til toppen starte tidligere og gi et signal også til privat næringsliv om å starte prosessen tidligere, sier Tajik.Kjønnskvotering til styrer i allmennaksjeselskaper (ASA) ble vedtatt av Stortinget i 2003. Det innebærer at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styret. Lovendringen ble gjort gjeldende fra 1. januar 2006, og selskapene fikk to år på seg til å oppfylle kvoten.(©NTB)