– Etniske nordmenn blir en minoritet i fremtiden

Forskningsdirektør Asle Toje ved Nobelinstituttet mener etniske nordmenn vil bli en minoritet i fremtiden.

Onsdag la Brochmann-utvalget fram sin rapport om hvordan innvandring påvirker det norske velferdssystemet. Ifølge Dagens Næringsliv var utvalgsmedlem Asle Toje, forskningsdirektør ved Nobelinstituttet, så sterkt uenig med utvalget at han la fram alternative synspunkter i en egen merknad til rapporten. Han slår nemlig fast at etniske nordmenn vil havne i mindretall i fremtiden.– Rapportens fremskrivinger tar utgangspunkt i at etniske nordmenn ikke vil komme i mindretall. Rapporten simpelthen stipulerer at innvandringen vil avta, uten å forklare hvorfor eller hvordan, skriver Toje.Han bekrefter at det har vært heftige diskusjoner om dette i utvalget. Selv mener han at de store asylankomstene i 2015 kan komme til å bli en ny form for normalitet.– Vi lever i en verden hvor det befinner seg 7,5 milliarder mennesker og hvor det ikke er noen tegn til at freden vil senke seg. Snarere tvert imot ser vi en oppblomstring av konflikter, fortsetter han.Toje mener Norge bør velge asylsøkere fra land som lettere lar seg integrere i det norske samfunnet. Han viser til Canada som i større grad «håndplukker» asylsøkere som får komme til landet.(©NTB)