Ett skritt nærmere brexit

Underhuset i Storbritannia har som ventet gitt regjeringen grønt lys til å melde landet ut av EU.

Philippe Huguen

Et stort flertall på 494 mot 122 representanter stemte onsdag for forslaget som gir regjeringen myndighet til å starte utmeldingsprosessen.Opposisjonspartiene Labour og SNP prøvde å endre regjeringens forslag, uten hell. De konservative, som har regjeringsmakten, sørget for at teksten ble vedtatt som den var.Endringsforslagene dreide seg blant annet om å sikre fortsatt adgang til EUs indre marked og arbeidstakeres rettigheter. Noen av representantene ønsket seg også en ny folkeavstemning når betingelsene for utmeldingen av EU er forhandlet fram.ForhandlingerSaken skal nå behandles av Overhuset før regjeringen kan utløse den såkalte artikkel 50 i EUs Lisboa-traktat. Statsminister Theresa May har varslet at dette skal skje innen slutten av mars. Da vil prosessen med å forlate unionen formelt være i gang. Samtidig vil britene begynne forhandlinger om en ny avtale med EU. Også den må godkjennes av de folkevalgte når forhandlingene er ferdige, trolig om et par år.Mays regjering har gjort det klart at hvis Parlamentet stemmer nei, vil Storbritannia forlate EU uten noen avtale. Det er ikke aktuelt å gå tilbake til forhandlingsbordet.La fram planOgså i en første avstemning i Underhuset i forrige uke stemte et stort flertall for regjeringens forslag til brexit-vedtak.På noen punkter har likevel regjeringen kommet opposisjonen og EU-tilhengerne i møte. Den har lagt fram en plan for hvordan forhandlingene med EU skal foregå, og lovet at de folkevalgte skal få stemme over forhandlingsresultatet.Onsdag sa May også at hun er innstilt på at denne avstemningen skal skje før avtalen er vedtatt av EU.Et flertall av de folkevalgte ønsket at Storbritannia skulle forbli i EU inntil folkeavstemningen i fjor sommer. Et stort flertall gjorde det likevel klart at de ville rette seg etter resultatet i avstemningen.Regjeringen ønsket opprinnelig ikke saken behandlet i Parlamentet i det hele tatt, men ble tvunget til det som følge av en avgjørelse i britisk høyesterett. (©NTB)