Europa-måling: Flertall mot muslimske innvandrere

Det er i ti EU-land flertall for å stanse innvandring fra muslimske land, viser en meningsmåling gjennomført av tankesmia Chatham House.

Burka - Foto - Scanpix

Målingen er gjennomført i Belgia, Frankrike, Hellas, Ungarn, Italia, Polen, Spania, Storbritannia, Tyskland og Østerrike. Over 10.000 personer har deltatt i undersøkelsen. De ble spurt om de er enig i påstanden "all ytterligere innvandring fra overveiende muslimske land må stanses".Det er flertall for påstanden blant de spurte i alle landene, viser  målingen  som den britiske tankesmia har gjennomført. 54,6 prosent støtter påstanden. 20,1 prosent er imot, og 25,3 prosent stiller seg nøytrale.Chatham House konstaterer at det dermed ser ut til at europeiske ledere er i utakt med innbyggerne i spørsmålet, og at innvandringskritiske høyrepartier er mer i samsvar med grasrota når det gjelder muslimsk innvandring.