Forsvaret kjøper nye traktorer

I 2008 kjøpte Forsvaret slepetraktorer til nesten 40 millioner kroner - som ikke kunne brukes. Nå skal traktorene erstattes.

De 25 traktorene som nå blir erstattet skulle brukes til å slepe kampfly. Det var de ikke i stand til.Overfor Klassekampen kaller Morten Eggen, leder for Forsvarsmateriells avdeling for landkapasiteter, de tidligere traktorkjøpene for en "intern svikt".- I det nye prosjektet som har vært kjørt nå, har brukermiljøene vært tett involvert, det vil si Luftforsvaret og også avdelingen for luftkapasiteter i Forsvarsmateriell. Alle involverte parter har vært med i utarbeidelsen av krav, og når jeg har vært i kontakt med miljøene, så er de godt fornøyd med prosessen. Og da har vi tatt lærdom, sier Eggen.Det er ikke kjent hvor mye som brukes på det nye traktorkjøpet. (©NTB)