Fylkespolitikerne får svært ulikt betalt

Det er stor forskjell på hvor mye de folkevalgte på fylkestingene får i godtgjørelse. I Buskerud får de mange ganger mer enn i Trøndelag.

Dagbladet har laget en oversikt som viser hvor mye de folkevalgte i fylkeskommunene landet rundt får for innsatsen, og avisen fant markante forskjeller. I Buskerud får en vanlig innvalgt fylkespolitiker 79.206 kroner for å sitte på tinget og like mye ekstra for å sitte i en fagkomité. Til sammen blir det 158.412 kroner årlig i godtgjørelse. Rett bak kommer Troms på 136.039 kroner. I Sør-Trøndelag får representantene det laveste beløpet, kun 12.000 kroner. De får ingen fast godtgjørelse, men får 1.200 kroner per møtedag, som det var ti av i året som gikk.– Oi, det var lite. Man skal ikke gjøre dette til en fett betalt jobb. Men 12.000 kroner er mindre enn det du får for å sitte i styret i nesten hvilket som helst borettslag, sier valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo. Han er overrasket over de store forskjellene.Hvert fylke har sin egen måte å beregne godtgjørelse på, og disse er ikke direkte sammenlignbare. Dagbladet har derfor sammenlignet hva en helt ordinær innvalgt tjener dersom personen ikke har andre verv enn å møte i fylkestinget, samt å sitte i en komité eller hovedutvalg. Avisen har holdt møtegodtgjørelse i komiteene utenfor regnestykket. (©NTB)