Iran: Trump har avslørt USA

Irans øverste leder sier han er takknemlig for at Donald Trump har avslørt "USAs sanne ansikt". 

Foto: Scanpix

- Vi er takknemlige overfor denne herren, som har vist fram USAs sanne ansikt, sier Irans øverste og åndelige leder, ayatolla Ali Khamenei. - Det vi har sagt i over 30 år, at det er politisk, økonomisk, moralsk og sosial korrupsjon i det amerikanske regjeringssystemet, har denne herren sørget for å gjøre synlig under valget og etter valget, sa Khamenei da han tirsdag talte til militære offiserer i Teheran.Samme dag holdt Irans president Hassan Rouhani en TV-tale der han kritiserer Trumps stempling av atomavtalen som en "dårlig avtale".- Det er en vinn-vinn-avtale, som kommer alle til gode, framholdt Rouhani.  ForbildeHan mener også at avtalen og forhandlingene som førte fram til den, vil kunne fungere som et forbilde for hvordan andre konflikter i Midtøsten kan løses. Med "flere titall" lignende høyprofilerte forhandlinger, vil det kunne føre til "sikkerhet og stabilitet i regionen", mener han.Ifølge Rouhani ble blant annet Syria-samtalene som nylig fant sted i Kasakhstan arrangert etter samme mal.Avtalen mellom Iran og de fem vetomaktene i FNs sikkerhetsråd samt Tyskland ble inngått i juli 2015. Den sikrer internasjonal kontroll med Irans atomprogram slik at Iran ikke bruker programmet til å utvikle atomvåpen. Til gjengjeld ble sanksjonene mot Iran opphevet.