Listhaug ønsker utvisningsregler for straffedømte utlendinger

Justis- og beredskapsdepartementet ønsker å endre utvisningsreglene for kriminelle slik at de kan sendes ut etter soning, om forholdene i hjemlandet er bedret.

– Det er ikke akseptabelt at utlendinger som begår alvorlig kriminalitet og soner langvarig fengselsstraff skal slippe unna bare fordi tidsfristen har gått ut. Vi vil nå endre regelverket, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).Regelendringen som foreslås gir myndighetene mulighet til å utvise utlendinger som er dømt for straffbare forhold inntil ett år etter ferdig soning. I dag er regelverket slik at utenlandske statsborgere som er straffet kan unngå utvisning "om særskilte forhold gjør utvisningen uforholdsmessig for utlendingen". Forholdene kan være helsetilstand, om personen har barn med norsk statsborgerskap bosatt i Norge eller forhold i hjemlandet.Med regelendringen ønsker regjeringen å åpne for utvisning dersom disse uforholdsmessige forholdene har endret seg.  – Regelendringen som nå foreslås, vil gjøre det mulig å utsette forholdsmessighetsvurderingen i inntil ett år etter at utlendingen løslates", skriver Justisdepartementet i en pressemelding .Forslaget skal nå ut på høring og høringsfristen er satt til 2. mai i år.