Politiansatte har liten tro på politireformen

Kun 13 prosent av politiansatte mener politireformen vil bidra til et mer synlig og tilgjengelig politi, ifølge en spørreundersøkelse.

Totalt 5.786 politiansatte har svart på spørreundersøkelsen som danner grunnlaget for en ny rapport fra forskere ved Universitetet i Bergen (UiB). Det tilsvarer over en tredel av alle ansatte i politiet.Kun 13 prosent av de spurte er enige i at nærpolitireformen vil bidra til et mer synlig og tilgjengelig politi. Videre er kun 19 prosent enige i at reformen vil bidra til mer effektiv kriminalitetsbekjempelse.-Dette bør bekymre vår nye justisminister og de andre med ansvar for gjennomføringen av nærpolitireformen, sier stipendiat Helge Renå ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved UiB i en uttalelse . Det var NRK som først omtalte rapporten tirsdag kveld.