Støre ser mot sentrum

Sosialdemokratiet må samarbeide med sentrum for å demme opp for alliansen mellom høyrepopulister og konservative, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

- Vår grunntone er optimistisk, men jeg er bekymret for mye av det vi ser rundt oss. Det er enkelte alvorlige utviklingstrekk, sa Støre da han tirsdag talte til Aps landsstyre i Oslo.Blant det som bekymrer Støre mest, er alliansen mellom konservative partier og høyrepopulister i flere land. Han viste til utviklingen i USA, Storbritannia og Sverige, før han vendte blikket hjemover.Sentrum- I Norge har vi også en regjering med tyngdepunktet til høyre for Høyre, sa Ap-lederen, som slo fast at sosialdemokratiet må samarbeide tettere med sentrum for å bøte på utviklingen og demme opp for alliansen mellom høyrepopulister og konservative.- Vår utstrakte hånd til sentrum i norsk politikk er ikke et kortsiktig ønske om makt etter valget i 2017. Den utstrakte hånden er uttrykk for en langsiktig overbevisning om at sosialdemokratiet og sentrum må finne sammen, sa Støre.I tillegg til alliansene på ytre høyre trakk Støre fram tre andre forhold som han mener gir grunn til bekymring.