Færre barn i Nord-Norge – flere i Oslo og Akershus

Elevtallet i norske grunnskoler har økt de siste ti årene, men i Nord-Norge blir det stadig flere tomme klasserom.

Fallet i barnetallet har resultert i 90 skolenedleggelser i landsdelen de siste ti årene. De siste ti årene har det blitt 9.000 flere grunnskoleelever i norske skolegårder, men det gjenspeiles ikke i den nordligste landsdelen, melder NRK.Siden skoleåret 2006–2007 har det blitt 7.500 færre grunnskoleelever i Nord-Norge. I løpet av samme periode ble det 19.800 flere bak pultene i Oslo og Akershus.– Demografiske endringer har fått, og vil fortsette å få, store konsekvenser for skolestrukturen i Norge, sier forsker Karl Jan Solstad ved Nordlandsforskning, som har skrevet flere rapporter om temaet.Han sier sentraliseringen som nå pågår har en forsterkende effekt, ved at de stedene som mister skolene sine blir mindre attraktive å bosette seg i.Oslo og Akershus, som allerede har klart flest elever, har opplevd en elevvekst på nesten 20 prosent, mens skolene i de tre nordligste fylkene har opplevd en tilbakegang på mellom 9 og 15 prosent i samme periode, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.I løpet av samme periode er 352 norske grunnskoler lagt ned. De aller fleste av disse er mindre skoler i grisgrendte strøk.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker