Stemmeurne brukt ved valg - Foto: Scanpix

Forsker: Kjønnsforskjeller i stemmegivning er størst i nordiske land

Tendensen til at menn stemmer på partier til høyre, mens kvinner er mer venstreorienterte, er sterkere i Norden enn i andre vestlige land.

I boka "The Nordic Models in Political Science – Challenged, but stil viable?" forsøker Oddbjørn Knutsen, professor ved institutt for statsvitenskap ved UiO, å finne distinksjonene mellom den politiske modellen i de nordiske landene og i andre vestlige demokratier.I et innlegg om boken i Dagens Næringsliv , skriver forskeren at basert på analyser av nyere data skiller de nordiske landene seg ut fra andre vesteuropeiske land på en rekke måter.Han påpeker at kjønnsforskjellene i stemmegivningene, der kvinner stemmer venstreorientert, mens menn stemmer på høyresiden, er størst i de nordiske landene.Samtidig har hvilken sektor man er sysselsatt i (offentlig eller privat) og bosetning i byer kontra mer landlige strøk, større innflytelse i de nordiske landene enn ellers i Europa, skriver forskeren.Han påpeker også at de nordiske partiene har visse særtrekk sammenlignet med andre europeiske land, særlig de kontinentaleuropeiske. De liberale (med unntak av Venstre i Danmark) plasser seg i sentrum på stridsspørsmål om økonomi, mens de utgjør høyresiden i mange andre land.De konservative partiene plasserer seg til høyre i samme spørsmål, men er samtidig mer sekulære og mindre restriktive vedrørende religiøse og moralske spørsmål enn andre steder i Vest-Europa.De kristne partiene er imidlertid relativt mer restriktive vedrørende moralske og religiøse spørsmål, men er mer til venstre, mer grønne og har en mindre restriktiv immigrasjonspolitikk.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også