Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen fredag 17. mars 2017:
For sjette månedDette er dramatiske tallSpørsmålet omIkke bare måHeldigvis ser JonasDette er sludder
på rad faller oppslutningen for Arbeiderpartiet på målingen fra Opinion/ANB. Ap faller ikke mindre enn 3,9 prosentpoeng til 29,5 prosent, som er lavere enn valget i 2013 (30,8 prosent). Samtidig øker Høyre med 3 prosentpoeng til 26,3 prosent.At Høyre skal ta igjen Ap er det knapt noen som kan tenke seg, men Senterpartiet jakter jo på FrP. Henholdsvis 9,7 prosent og 14,3 prosent hos Opinion nå. for Jonas Gahr Støre, men situasjonen er enda verre for Aps regjeringsønsker enn disse tallene forteller, for SV og partiets leder, Audun Lysbakken, sier til VG at SV «sier blankt nei til en regjering med Ap uten at det blir forbud mot å ta ut profitt i barnehagene».Hvis ikke SV får igjennom sine krav til Ap, går partiet i opposisjon. Det blir ingen regjeringsdeltagelse eller en samarbeidsavtale med SV.Dette er selvfølgelig gode nyheter for statsminister Erna Solberg, men dårlige nyheter for Ap. å kunne ta ut utbytte fra private barnehager er en latterlig diskusjon, og hører ikke hjemme i Norge i 2017.Det var SVs daværende partileder Kristin Halvorsen som i sin tid, lovet full barnehagedekning, et løfte som ikke kunne oppfylles uten sterk deltagelse fra flere tusen private barnehager.Audun Lysbakken er ikke imot private barnehager, men han er imot at «de skal ta ut profitt fra driften».Får ikke Lysbakken til dette, ønsker han å stoppe en regjering med Ap og Jonas Gahr Støre.Det er ikke bare bak mål, det er sosialistisk svermeri uten mening.Profitt skremmer ingen lenger. private barnehager dekke sine kostnader (selvfølgelig), de må ha overskudd slik at de kan bygge reserver til uforutsette driftskostnader og investeringer, og like opplagt burde det være at eierne får en avkastning på sin innsatte kapital.Det er opplagt at arbeid med barn i en barnehage for mange er viktig, stimulerende og en god arbeidsplass, men det utelukker ikke at de som har satset sine sparepenger på virksomheten, får en avkasting i form av utbytte. Gahr også det slik. Han sier til VG at «Arbeiderpartiets politikk er ikke å nekte en barnehageeier å tjene penger på barnehagedriften. Det viktigste for Arbeiderpartiet er å sikre mange nok barnehager med høy kvalitet, slik at alle foreldre som ønsker barnehageplass får det».Audun Lysbakken er imidlertid helt i sosialismetåka, og sier at «det er fullt mulig å drive privat uten profitt. Et AS vil alltid ha som mål å gå med størst mulig overskudd. Dette målet er overordnet alle andre mål. Derfor vil vi innføre profittbegrensning». fra start til slutt. Vi vil tro at de færreste eiere og drivere av private barnehager har overskudd som et mål overordnet alle andre mål. Trolig tenker de mest på barn.Men SVs og Lysbakkens ideologi har parkert SV i spørsmålet om regjeringsdeltagelse.Han vil ikke bli savnet.