I alt 17,7 prosent av barna i Drammen vokser opp i lavinntektsfamilier, melder . som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) publisert torsdag, viser at Oslo kommer på andreplass. Der lever 17,5 prosent av barna i familier med lav inntekt.Ifølge Aftenposten viser oversikten at barnefattigdommen i Norge er høyere i de største byene enn landsgjennomsnittet, som er 10 prosent. På fylkesnivå har Oslo og Hedmark flest barn i fattige familier.Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent.Omfanget av barnefattigdom er målt ut fra lavinntekt. De nasjonale tallene og fylkeskommunale andelene av barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt er fra 2015. Resten av tallene er fra 2014, og blir oppdatert med nye tall for 2015 i forbindelse med Oppvekstkonferansen og Oppvekstrapporten, som blir lansert av Bufdir torsdag.(©NTB)