Klimavedtak banket igjennom mot sterke protester i EU

EUs miljøministre går inn for en betydelig styrking av kvotesystemet. Vedtaket ble gjort mot protester fra flere medlemsland – enkelte av dem direkte rasende.

– Vi føler oss lurt! sa Polens miljøminister Jan Szyszko.Han gjorde ikke noe forsøk på å skjule sitt sinne da det maltesiske formannskapet banket igjennom vedtaket om EUs kvotesystem. Også andre land protesterte, og bare 19 av de 28 medlemslandene stilte seg bak vedtaket.Flertallet gikk inn for flere grep som skal få opp prisen på klimakvoter i EU:* EU skal fordoble størrelsen på den såkalte markedsstabiliserende reserven. Det er en slags bankboks der EU skal gjemme vekk en del av overskuddet av kvoter som flyter rundt i systemet. I dag er overskuddet på hele 1,8 milliarder kvoter.* I 2024 skal en betydelig mengde kvoter slettes fra reserven. Dette skal følges opp med årlig sletting av kvoter som overstiger en bestemt mengde.De mer ambisiøse landene var svært fornøyd med vedtaket, som gikk lenger enn mange hadde håpt.– Det er 9 av 10, sa Sveriges klimaminister Isabella Lövin.Landene som ble nedstemt, var Bulgaria, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Polen, Romania og Ungarn.Saken går nå videre til "trilog". Det er forhandlinger bak lukkede dører der ministerrådet må komme til enighet med EU-parlamentet og EU-kommisjonen før det kan gjøres et endelig vedtak.(©NTB)johan.falnes@ntb.no


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også