LO: Bra Høyre tar til fornuft om flyavgift

LO-leder Gerd Kristiansen berømmer Høyres landsmøte for å "ta til fornuft" i spørsmålet om flypassasjeravgiften.

– Avgiften er en uting. Den føyer seg inn i en rekke av underlige avgifter fra denne regjeringen som rammer vanlige folk og arbeidsplasser, sier Kristiansen.– Det store spørsmålet er hvordan de skal finansiere dette når budsjettet skal vedtas. Pengene er jo brukt opp på skattekutt til landets rike, hevder LO-lederen.Venstre: Kjempebra– Når Høyre nå har vedtatt en modell som er i samsvar med Venstres foretrukne modell, er det kjempebra. Det var jo regjeringens modell for flypassasjeravgift som ble vedtatt, sier Breivik til NTB.Nå kan flypassasjeravgiften bli skrotet allerede i revidert nasjonalbudsjett, sier Breivik.– Hvis Høyre og Frp ønsker det, vil vi fjerne den ved første og beste anledning. Det kan skje allerede i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i vår, sier Venstre-toppen.Han mener det er flere måter å gå fram på for å gjøre en ny avgift mer miljørettet.– Det letteste er å innføre differensierte satser etter reiselengde, der det skilles mellom innenlands-, europeiske og interkontinentale flyginger, sier Breivik.En annen modell er å lenke avgiften til CO2-utslippene som er forbundet med den enkelte flyging.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også