KjøpLogg inn

Ap åpner for mistillit mot Helgesen

Publisert 25. april 2017 kl. 11.00
Oppdatert 25. april 2017 klokken 13.22
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 480 ord
Vidar Helgesen. NTB Scanpix

Først underveis i stortingsdebatten i dag blir det klart om Arbeiderpartiet støtter mistillitsforslaget fra Sp mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).– Vi må høre hva statsråden og statsministeren sier i Stortinget i dag. Vi forventer at regjeringen vil forsikre at den vil følge opp Stortingets vedtak, sier Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsmann Terje Lien Aasland til NTB.Mistillitsforslaget fra Senterpartiet får ikke støtte fra noe annet parti enn eventuelt Arbeiderpartiet. Heller ikke ulvemotstanderne i Høyre og Frp ventes å bryte rekkene og uttrykke mistillit mot Helgesen.– Det å erklære mistillit til egen statsråd er et langt steg fra å være sterkt kritisk. Det er en lang vei mellom tillit og erklært mistillit, sier Høyres ulvegeneral Gunnar A. Gundersen til NTB.(Siste: Voteringen viste at Senterpartiet var alene om å ville felle Helgesen)– UansvarligKrF vil ikke stemme for mistillitsforslaget, til tross for at partiet er del av stortingsflertallet som senere i dag vil be regjeringen om å følge en annen linje enn den Helgesen selv la opp til da han foreslo å endre naturmangfoldsloven.Venstre, SV og MDG har alle et mer positivt syn på ulv i norsk natur enn stortingsflertallet og mener det fastsatte bestandsmålet er uansvarlig lavt. Derfra får Helgesen full støtte.– Det vil være grovt uansvarlig av Ap å støtte Senterpartiets mistillitsforslag. Sp har kjørt en råpopulistisk linje og vil drepe all ulv i Norge. Partiet har fremmet et mistillitsforslag mot en statsråd fordi han følger loven, sier leder av Stortingets energi og miljøkomité Ola Elvestuen (V).Tar ikke selvkritikkHeller ikke like i forkant av tirsdagens ulvedebatt på Stortinget fant Helgesen grunn til å ta selvkritikk for sin håndtering av saken.– En statsråd må følge norsk lov og de internasjonale forpliktelsene vi er bundet av, sa Helgesen til NRK.Det skapte rabalder da statsråden tett oppunder jul i fjor fastslo at bare 15 av 47 ulv som rovviltnemndene hadde vedtatt å ta ut, kunne skytes. Stortinget ba i vinter Helgesen om å komme med en løsning på hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak. Løsningen om å endre naturmangfoldsloven slik at det kan bli lettere å starte lisensjakt, falt ikke i god jord blant de folkevalgte.Ingen tillitSenterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad er beredt til å fremme mistillitsforslaget underveis i debatten og mener det er det eneste rette å gjøre.– I dag kommer Stortinget til å gjøre et vedtak for tredje gang der statsråden blir overstyrt. Senterpartiet har ikke tillit til at statsråden vil følge opp Stortingets vedtak på en lojal måte, sier Arnstad. Hun reagerer særlig på at Helgesen antyder at Stortinget ikke følger loven.– Det er feil historiefortelling. Det Stortinget i dag ber regjeringen om, handler om paragraf 18 C i naturmangfoldsloven som Justisdepartementets lovavdeling aldri har vurdert, sier Arnstad.Hun mener naturmangfoldsloven gir adgang til uttak av ulv, selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk, jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes.(©NTB)