Saken har vært gjennom en lang rekke rettsrunder før dommen nå er rettskraftig, melder .Bhatti ble i januar i fjor dømt til 14 dagers fengsel av Oslo tingrett. Straffen ble da ansett som ferdig sonet ettersom Bhatti hadde sittet ni dager i varetekt.Bhatti anket fordi han mente det var begått saksbehandlingsfeil. Striden dreier seg om at en lydlogg fra AMK-sentralen ble brukt som bevis i tingretten. Oslo tingrett fikk avspilt tre lydspor av tre telefonoppringninger fra Bhattis ektefelle i juli 2015.– Det må bare tas til etterretning at ektefellens protester mot at hun har vært utsatt for vold og mot politiets bruk av hennes legedokumenter ikke førte fram, sier Bhattis advokat John Christian Elden til Nettavisen.(©NTB)