KjøpLogg inn

Brukte mindre oljepenger enn ventet i fjor

Det ble brukt 196,6 milliarder oljekroner i fjor.

Publisert 28. april 2017 kl. 14.25
Oppdatert 30. aug. 2019 klokken 04.17
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 116 ord

Statsregnskapet viser at det ble brukt 196,6 milliarder oljekroner i fjor. Det utgjør 2,6 prosent av oljefondets anslåtte kapital ved inngangen til 2016.Statsbudsjettet for 2016 la opp til en oljepengebruk på 2,8 prosent, men fasiten viser at det gikk noe bedre enn ventet for AS Norge.Det oljekorrigerte underskuddet i statsregnskapet endte på 208,4 milliarder kroner i 2016. Det er 4,1 milliarder kroner mindre enn hva som ble lagt til grunn i nysaldert budsjett.Inntektene ble 1,2 milliarder kroner høyere og utgiftene knapt 3 milliarder lavere, viser statsregnskapet for 2016, som ble lagt fram fredag.Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond var 113 milliarder kroner i fjor.Ved utgangen av 2016 var bokført verdi av oljefondet 7.509,9 milliarder kroner.(©NTB)