- Gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier

Venstre vil fjerne kontantstøtten og gjøre barnehage og SFO gratis for lavinntektsfamilier.  

Barnehage - Foto: Scanpix
Politikk

I vedtaket heter det at Venstre vil gi alle barn rett til en best mulig oppvekst gjennom å innføre en ny barnehagereform som gjør barnehage og SFO gratis for lavinntektsfamilier.Dermed gikk landsmøtet i Ålesund mot programkomiteens ønske om å gjøre barnehage og SFO gratis for alle.Partiet vedtok søndag også å videreføre barnetrygden på dagens nivå, men omfordele den, og erstatte kontantstøtten med en ventestøtte for dem som venter på barnehageplass.Partiet vendte også tommelen ned for et forslag om å skattlegge barnetrygden.(©NTB)

barnehage
barnetrygd
sfo