Høyre advarer Ap mot revers

Ap må ikke vrake tiltak som fungerer mot utenforskap, advarer Høyre, og peker på fraværsgrense, aktivitetsplikt i kommunene og midlertidige ansettelser.

Samme dag som Arbeiderpartiet innleder sitt landsmøte i Folkets Hus, ber Høyres stortingstrio Stefan Heggelund, Henrik Asheim og Tina Bru Ap-landsmøtet tvinge partiledelsen til retrett i disse sakene.Å reversere regjeringens fraværsregler, adgangen til midlertidige ansettelser og aktivitetsplikten, slik Aps programkomité foreslår, vil øke, ikke redusere utenforskapet, er budskapet fra de tre. De ber landsmøtet komme med alternativ politikk mot utenforskap og ledighet og for økt sysselsetting.Heggelund peker på at Støre stadig kritiserer regjeringen for ikke å gjøre nok for å få unge inn i arbeidslivet.– Samtidig vil han reversere mange av de viktigste grepene vi tar for å øke andelen unge i arbeidslivet, sier han til NTB.Lover rask endringI programutkastet foreslår Ap å erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk. Dagens regler for videregående skole er for rigide og byråkratiske, ifølge partiet.– Med en tydelig fraværsgrense har fraværet gått kraftig ned i skolen. Å stille krav handler om å ha forventninger og å bry seg, sier Asheim.Høyre frykter også at Ap skal endre aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere. Partiet viser til at Drammen kommune har spart 17 millioner kroner årlig i utbetalinger, fordi antallet mottakere har gått ned. I Aps program heter det at det "skal stilles krav til aktivitet for sosialhjelpsmottakere".– Høyre og Ap er enige om mye, men vi skiller lag blant annet når det gjelder å stille krav, sier Bru.Når det gjelder den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, lover Ap raskt å endre denne delen av arbeidsmiljøloven ved et regjeringsskifte.Men Høyre viser til en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB), hvor det kommer fram at midlertidige stillinger kan være et springbrett til fast jobb.– Veldig alvorligStøre har utallige ganger angrepet regjeringen for å gjøre for lite med ledigheten i Norge. Ett av angrepspunktene er fallende sysselsetting.– Mens andre land som ble rammet av finanskrisen nå opplever at sysselsettingen øker, har den hos oss bare fortsatt nedturen. Vi opplever at antallet ledige går opp, og at antallet folk i jobb går ned, sa Støre i spørretimen onsdag.Også i sitt møte med pressen før Ap-landsmøtet advarte Støre mot regjeringens politikk, som han mener ikke tar fallende sysselsetting på alvor. Han viste til at opp mot 20 prosent av norske menn i 30-årene nå står utenfor arbeidsmarkedet.– Det er et veldig alvorlig utviklingstrekk jeg mener blir dårlig besvart i politikken, sa han.Men Bru mener Støre har sluttet å snakke om ledigheten, fordi den er på vei ned og veksten på vei opp.– I stedet snakker han om sysselsettingsgraden, i håp om at velgerne skal tro det egentlig betyr økende ledighet. Men Støres løsninger ville forverret problemene, sier hun.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også