Myndighetene vil ha flere grønne innkjøp

En ny forskriftsbestemmelse skal bidra til at stat og kommune tar hensyn til klima og miljø ved kjøp av varer og tjenester.

– Det offentlige handler for 480 milliarder kroner i året. Det er viktig at vi bruker innkjøpsmakten på en god måte, sier næringsminister Monica Mæland (H) til NTB.Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har vedtatt forskriftsbestemmelsen som setter krav om at miljø skal vektes minimum 30 prosent når miljøkrav er et kriterium for tildelingen.Den nye bestemmelsen kommer av undersøkelser som viser at stat og kommuner ikke legger nok vekt på miljø ved innkjøp, sammenlignet med pris og kvalitet.– Den nye loven om anskaffelser pålegger det offentlige at innkjøp skal bidra til bedre miljø, og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).Forskriftsbestemmelsen trer i kraft fra 1. mai.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også