Oslo kommune må forsvare eiendomsskatten

Hvis kommunen først skal kreve eiendomsskatt, må det ramme boligeiere flest, ikke bare noen få, mener Huseiernes Landsforbund.

Forbundet har anlagt gruppesøksmål mot Oslo kommune, og nærmere 3.500 boligeiere har sluttet seg til. Saken går for Oslo tingrett mandag til onsdag neste uke.– Eiendomsskatten er anlagt slik at 70–80 prosent av boligene slipper unna, fordi bunnfradraget er satt så høyt. Vi mener det ikke er lov å ha en eiendomsskatt som fritar en så stor del av eiendommene, sier Anders Leisner, leder av juridisk avdeling.Oslo kommune innførte eiendomsskatt i 2016. Bunnfradraget ble satt til 4 millioner kroner. Dermed er det bare 20 prosent av boligene som er omfattet.Leisner sier ingen andre kommuner har så høyt bunnfradrag. Det rødgrønne byrådet i Oslo bruker eiendomsskatten til å drive omfordelingspolitikk, men det er det bare Stortingets som kan gjøre, mener advokaten.– Et politisk spørsmålDet er assisterende kommuneadvokat Trine Riiber som skal prosedere saken for Oslo kommune.– Oslo kommune mener eiendomsskatten er utskrevet på lovlig vis da kommunene har stor skjønnsfrihet i utformingen av eiendomsskatten, og at størrelsen av bunnfradraget er et utpreget politisk spørsmål der domstolene ikke kan overprøve kommunene, sier Riiber til NTB. Hun avslår å gi ytterligere kommentarer fordi hun ikke ønsker å prosedere saken i mediene.Vil ikke ha skatt på hjemHuseiernes Landsforbund er i prinsippet imot eiendomsskatt, fordi den ikke tar hensyn til betalingsevne, ifølge Leisner.– Vi mener generelt at boligen er et hjem, og det skal ikke beskattes, sier han.Når en kommune først skal ha en slik skatt, må det minst ramme halvparten av boligeierne, mener forbundet. De andre kommunene som har innført eiendomsskatt, har satt bunnfradraget til et par hundre tusen og nedover, ifølge Leisner.Satsen i Oslo økte fra 2 til 3 promille ved nyttår, dessuten ble det innført skatt også på næringseiendommer. Sistnevnte har ikke noe bunnfradrag.Ifølge Aftenposten betalte boligeiere i Oslo 266 millioner kroner i eiendomsskatt i 2016. Summen er i år ventet å bli 530 millioner kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også