Dette er politkerne i Miljøpartiet uenige om

Likevel må minst én av fem biler må ut av storbyene innen 2021, foreslår Miljøpartiet De Grønne.

I tillegg vil et mindretall i programkomiteen ha 10 prosent av bilene i distriktene bort innen 2030. Disse vil samtidig ha inn et krav om at biltrafikken i storbyene skal reduseres med en tredel innen 2030.Sentralstyret støtter i sin innstilling flertallets krav om at biltrafikken reduseres med 20 prosent i storbyområdene i løpet av neste stortingsperiode.Intern uenighet og dissens er det også om hvor fort fossile personbiler skal fases ut i Norge.Det nye partiprogrammet skal meisles ut under helgens landsmøte på Lillehammer.«Kjøttfri dag»Totalt er det 13 dissenser i programutkastet. Blant annet blir det diskusjon om hvorvidt det skal stilles krav til 50 prosent økologisk eller lokalprodusert mat i offentlige matinnkjøp.Landsmøtet skal også ta stilling til om offentlige kantiner må ha én kjøttfri dag i uken. Sentralstyret støtter imidlertid dissensen om at MDG skal nøye seg med å jobbe for «et godt vegetartilbud i offentlige kantiner».Et annet forslag tar til orde for å utrede straffeavgift for land som ikke følger opp Parisavtalen og andre miljøavtaler.Også forslag som stemmerett for 16-åringer og sperregrense på 2 prosent ved stortingsvalg vil skape debatt. Sentralstyret støtter et forslag om å avvikle BSU-ordningen. Og KRLE-faget i skolen skal erstattes av faget FRED – filosofi, religion, etikk og demokrati.(©NTB)