Høyre vil trappe opp kampen mot ulikheter

Forebygging av utenforskap, fattigdom og ulikheter var hovedtemaene under Høyres valgkampstart lørdag.

Politikk

– Nå står vi foran en stor stortingsvalgkamp. Den skal vi vinne!, proklamerte statsminister Erna Solberg under åpningen av Høyres valgkamp på Gardermoen.– Høyres visjon er å skape et samfunn med muligheter for alle, sa Solberg.Med slagordet «Vi tror på Norge» ble hun møtt med stående applaus og jubel fra de i alt 450 valgkamp-tente høyrefolkene fra hele landet som var samlet for å starte kampen som skal sikre at Solberg fortsetter som statsminister.– Vi har styrket det Norge vi tror på. Det er nå enda større grunn til å være optimistisk for framtiden, sa Solberg.– Ap undervurderer selvbestemmelseSolberg benyttet anledningen til å si hva hun mener Høyre har innfridd i løpet av fire år i regjering. Hun trakk blant annet fram innsatsen innenfor rusbehandling og psykisk helsevern der pasientgrupper har fått større frihet til å velge behandlingstilbud fra privat og offentlig sektor.– Vi har lagt fram og fått vedtatt en opptrappingsplan for rusfeltet med 2,4 milliarder kroner over fem år. Ventetiden har gått ned med 26 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påpeker Solberg. Hun mener Arbeiderpartiet bommer ved å sette systemet foran pasienten.– Vi tror på tiltak som gjør at folk kan bestemme mer selv og velge mer selv. Vi ser at Ap undervurderer verdien i at folk har behov for å ha makt i sitt eget liv, sier Solberg til NTB.Forebygging blant ungePsykiske helseproblemer blant unge er en av de største helseutfordringene i landet, mener Solberg, som ønsker å styrke rusbehandling og psykisk helsevern ytterligere.– Pakkeforløp innenfor rus og psykisk helsevern står for tur. Behandlingstilbud uten medikamenter innen psykisk helsevern skal i gang i alle helseregioner, sa Solberg fra talerstolen.Løsningen på å få bukt med psykiske problemer må ifølge Solberg være forebyggende tiltak mot barn og unge allerede i skolealder.– Målet må være klart. Norge skal være verdens beste land for barn og unge å vokse opp i. Det neste vi skal gjøre, er å styrke arbeidet for å hjelpe barn og unge, sa Solberg og høstet applaus fra salen.(©NTB)

høyre
erna solberg
Nyheter
Politikk