Regjeringen vil endre pengespill-politikken

Spill fra Norsk Tipping. Foto: Scanpix

Regjeringen legger tirsdag fram en innstilling i Stortinget der det blant annet foreslås å kutte ned på antall organisasjoner som mottar faste tippemidler.

– Regjeringen ønsker å få på plass en mer rettferdig ordning, og da ønsker vi å inkludere og at mulighetene til å få disse midlene skal bygge på objektive kriterier, forklarer kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til NRK.Etter spillautomatforbudet i 2007 skulle de ti største organisasjonene få penger fra Norsk Tipping i stedet, men nå vil regjeringen kutte fra ti til tre.Etter forbudet skulle disse organisasjonene ha krav på 18 prosent av overskuddet i en overgangsperiode på ti år.«Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp vil inngå i den permanente ordningen fra 2018 med en fast del. Andre organisasjoner søker på like vilkår i tråd med kriterium for å delta i ordningen fra 2018", heter det i innstillingen som har fått tittelen «Alt å vinne. En ansvarlig og aktiv pengespillpolitikk».Ifølge statsråden har de sju organisasjonene som foreslås tatt ut av den faste ordningen, visst om dette.Stortingsrepresentant Arild Grande (Ap), som sammen med Kristelig Folkeparti har utgjort et mindretall i komiteen som har avgitt innstillingen, sier at de ønsker en modell der flere av organisasjonene får slippe til, men som også ivaretar de andre.(©NTB)