Undersøkelse: Flertallet mener innvandring er bra

I en ny undersøkelse fra Ipsos svarer 53 prosent av de spurte at de synes innvandring i hovedsak er bra for Norge.

Foto: Scanpix

Ifølge Dagsavisen svarte 45 prosent det samme i en tilsvarende undersøkelse i fjor.Samtidig øker andelen som mener Norge bør ta imot flere flyktninger. 36 prosent svarer at vi bør ta imot flere. Det er en høyere andel enn i både 2016 og 2015. 27 prosent vil ta imot færre flyktninger.– På et generelt grunnlag kan jeg si at befolkningen er mer positiv til innvandring enn man kan få inntrykk av gjennom mediene. For et år siden så vi at folk var noe mer skeptiske, men da var vi fremdeles inne i det vi kalte flyktningkrisen i Europa. Nå er holdningene mer positive igjen, og tilbake til slik de var før krisen, sier Kristin Rogge Pran i Ipsos.Det på Vestlandet og i Oslo at holdningen til innvandring er mest positiv. (©NTB)