Frp vil stanse asylinnvandringen til Norge

Partileder Siv Jensen i Frp sier hennes parti vil stanse asylinnvandringen til Norge. Det opplyste hun på partiets sommerpressekonferanse fredag. Jensen begynner 4:45 ut i råopptaket.

Jensen listet opp fem tiltak som hun mener vil bidra til dette. Det viktigste tiltaket de vil gå inn for er å opprette asylmottak i utlandet, slik at søkerne skal søke fra et annet land.– Vi skal gjøre Norge til et tryggere land. Derfor går vi til valg på fem helt konkrete tiltak for å sikre det norske folks trygghet. Det første er å stoppe asylinnvandringen til Norge og opprette egne asylmottak i utlandet, samt intensivere tvangsreturer, sa Jensen.I tillegg vil partiet gjøre dagens midlertidige grensekontroll permanent og styrke kontrollen av hvem som oppholder seg i Norge. Frp vil åpne for generell bevæpning av politiet i de distriktene som ønsker det.Partiet vil også øke kravet til botid for å få norsk statsborgerskap til ti år og innføre krav om å sverge troskap til Norge. I dag er grensen sju år. Det siste tiltaket hun nevnte er økt overvåking for å bekjempe radikaliserende aktiviteter.– Det at vi har de laveste asylankomstallene på 20 år forteller oss at politikken virker, og at det betyr noe hvem som styrer, sa Jensen.– Jo sterkere vi er, jo større er muligheten for en streng innvandringspolitikk. De som er opptatt av en streng innvandringspolitikk, må stemme på oss, sa hun.(©NTB)