Hegnar om den nye lisensskatten

«Vi har alltid ment at det mest kostnadseffektive ville være å la lisensen inngå i de ordinære skatteinntekter», skriver Trygve Hegnar.

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen fredag 2. juniVi har i mange tiår vært imot at NRK har et eget lisenskontor i Mo i Rana som ikke har annet å gjøre enn å kreve inn lisensavgiften som skaffer NRK over fem milliarder kroner.Lisensen har vært og er knyttet til om man eier et TV-apparat, og det sendes ut millioner av giroer som skal kontrolleres, og det har også vært kontroll med om man har TV-apparat (ikke tyvtitter).Noen mener at avgiften burde avskaffes, og erstattes med reklameinntekter, og det vises til at stadig flere ser NRKs sendinger på mobilen eller på nett, og at en betaling til NRK bør være teknologiuavhengig.Vi har alltid ment at det mest kostnadseffektive ville være å la lisensen inngå i de ordinære skatteinntekter, det vil si null innkrevingskostnader sammenlignet med staben i Mo i Rana, og bidraget til NRK ville da bli en del av statsbudsjettets utgifter hvert enkelt år.Men så enkelt vil ingen av partiene ha det.Derimot foreligger det nå et forslag fra alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet og Senterpartiet, om at lisensavgiften skal erstattes av et «bidrag» eller en avgift som skal knyttes til om man har personinntekt eller ikke. I en husstand kan det derfor bli mange personer som skal betale det nye «bidraget» til NRK.Slik vi forstår dette, er det det nærmeste man kan komme en skatt, og lisensen blir da, som all annen skatt, progressiv.Da kan man vel, som sagt, la pengene til NRK bli dekket av statens totale skatteinntekter. Man trenger ikke et eget lisenskontor for å gjøre jobben.Ap foretrekker en husstandslisens, fordi dette ligner mest på dagens ordning, og man blir ikke straffet om det er flere personer i husholdningen. Det mener vi har mye for seg.Aps mediepolitiske talsperson, Arild Grande, sier da også til Klassekampen at «modellen fremstår som det komplette kaos». Han er, forståelig nok, imot at alle voksne (med personinntekt) skal måtte betale.Høyrepolitikeren Svein Harberg er ute og sykler når han sier at «vi har brukt begrepet ’bidrag’ som er en nøytral betegnelse. Det er altså hverken en lisens knyttet til tv-apparatet som i dag, og heller ikke en skatt.»Joda, en skatt er det. Når det ser ut som en and, går som en and og kvekker som en and, så er det nok en and.Høyres poeng er at innbetalingen ikke skal gå over statsbudsjettet og at NRK skal kreve den inn. Altså like kostbart som før, og med det gøyale kontoret (100 ansatte?) i Mo i Rana.Kulturdepartementet regner med at det nye «bidraget» vil innbringe rundt seks milliarder kroner, og NRK selv ønsker absolutt ikke å bli en del av de årlige debattene om statsbudsjettet. NRK vil ha lisens, bidrag eller særskatt. Innkrevet av NRK. Det kan vi faktisk forstå, for man vet aldri hva politikerne finner på i de sene nattetimer for å få statsbudsjettet i balanse.Det eneste positive med at lisensavgiften eventuelt erstattes av et bidrag fra alle med personskatt, er at beløpet vil gå ned for single husholdninger. Ned fra 2.868 kroner i dag.«En hybridløsning med store mangler», sier Aps Grande.Det er det vanskelig å være uenig i.