Norge bestiller ubåter for 41,4 mrd.

Stortinget gir grønt lys for ubåtkjøp.

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om å anskaffe fire nye ubåter med en kostnadsramme på 41.370 millioner norske kroner inkludert merverdiavgift, usikkerhetsavsetning og gjennomføringskostnader, fremgår det av en melding fra Forsvarsdepartementet. I samsvar med den nye langtidsplanen for Forsvaret, skal Norge anskaffe fire nye ubåter som skal fases inn fra midten av 2020-tallet. Fire ubåter blir regnet som helt nødvendig for å videreføre et robust Ubåtvåpen og for å ha et bærekraftig kompetansemiljø.Det er allerede innledet et strategisk samarbeid med Tyskland, der Tyskland og Norge kommer til å anskaffe identiske ubåter i samme tidsrom. Dette vil gi stordriftsfordeler og besparelser i levetiden til ubåtene. Samarbeidet åpner også for salg av norske missiler til Tyskland i tillegg til samarbeid om videreutvikling av missilteknologi. Det vil også være industrisamarbeid på kampledelsessystemet til de norske og tyske ubåtene.Samarbeidet vil åpne for oppdrag for en rekke små og mellomstore bedrifter i Norge og er positivt for høyteknologisk kompetanseutvikling og for eksportpotensialet til norskutviklede produkter, heter det.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også