Norge forsvarer alkohol-loven i Finland

Norge forsøker å motarbeide Finlands ønske om å liberalisere landets alkohollov.

Til Aftenposten sier helse- og omsorgsminister Bent Høie at Norge deler bekymringen for at den nordiske ordningen med monopol på omsetning av vin og brennevin er under press, dersom det finske lovforslaget vedtas.Departementet frykter en uthuling av monopolordningen.Ifølge forslaget skal Finland opprettholde sitt vinmonopol Alko, men samtidig liberalisere handelen.Sverige protesterte tidligere i år, og i april sluttet Island og Norge seg til protesten, skriver Aftenposten.I Norden er det bare Danmark som ikke har vin- og spritmonopol.Det finske lovforslaget er for øyeblikket til vurdering i EU, som vurderer om forslaget er forenlig med EU-retten, skriver Stortinget i et nyhetsbrev om EU-EØS.(©NTB)


Les også