Regjeringen vil kutte i barnetrygd til utlandet

Regjeringen foreslår å kutte i barnetrygd og kontantstøtte som sendes til arbeidsinnvandrere med barn bosatt i utlandet.

Politikk

Forslaget er et av flere som fredag legges fram i stortingsmeldingen "Eksport av norske velferdsytelser", ifølge Aftenposten.Ifølge meldingen sendes 7,1 milliarder kroner i trygdeytelser til norske og utenlandske mottakere i andre land. Selv om dette er en liten andel av totalt 418 milliarder kroner til trygdeytelser, ønsker regjeringen å begrense strømmen. Forslaget om barnetrygden og kontantstøtten går ut på å "kjøpekraftsjustere" dem i utlandet.–Det har aldri vært meningen at disse ytelsene skal være så høye at det tilsvarer en gjennomsnittlig årslønn i hjemlandet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).Hun påpeker at summen av norsk barnetrygd og kontantstøtte i Polen utgjør 96 prosent av en gjennomsnittlig årslønn.Utbetalingene til barnetrygd og kontantstøtte til utlandet utgjør 219 millioner kroner av totalt 16,6 milliarder i Norge. Langt mer går til å dekke alderspensjon for nordmenn bosatt i utlandet. Det er her hovedtyngden av eksporten ligger.–Men den gjør vi ikke noe med. Norske pensjonister skal fortsatt være trygge på at de kan kose seg ved solkysten etter et langt arbeidsliv, sier Hauglie.(©NTB)

anniken hauglie
barnetrygd
arbeidsinnvandring
Nyheter
Politikk