Vidar Helgesen. Foto: Scanpix

Regjeringen vil redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent

Regjeringen og aktører i den norske matbransjen har undertegnet en avtale om å redusere matsvinnet i Norge. Målet er en reduksjon på 50 prosent innen 2030.

En tredel av all mat som produseres i verden blir ødelagt eller kastet. Bare i Norge kaster en gjennomsnittlig norsk forbruker 42 kilo mat som kunne vært spist hvert år. Matsvinn i hele matkjeden utgjør 68 kilo i året.– Å kaste mat er sløsing med ressurser og gode produkter. Om vi klarer å redusere matsvinnet, vil vi spare både penger og miljøet. Dette er ikke bare et ansvar for den enkelte forbruker, men for hele matbransjen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).Han kom opprinnelig med nyheten om avtalen på EAT-konferansen i Stockholm i juni, og nå er den altså undertegnet.I avtalen slutter partene seg til FNs bærekraftmål om å halvere matsvinn innen 2030. Den er undertegnet av Helgesen, landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp), fiskeriminister Per Sandberg (Frp), helseminister Bent Høie (H) og forbrukerminister Solveig Horne (Frp).Fra matbransjen undertegnet representanter fra Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening, NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, NHO Service, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Næringslivets Hovedorganisasjon, Sjømat Norge og Virke.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også