Reketråleren Remøy frigitt av russiske myndigheter

Russiske myndigheter har frigitt den norske reketråleren Remøy fra arrest i Murmansk. Skipet er nå på vei tilbake til Norge.

Politikk

Det opplyser organisasjonen Fiskebåt.– Vi er svært glade for at mannskap og båt nå er på vei til Tromsø. Mannskapet som er om bord, har vært under et stort press, og vi er derfor glade for at vi nå kan ønske dem velkommen hjem etter åtte uker på sjøen, sier Olav Remøy, styreleder i Remøy Havfiske.Tråleren ble tatt i arrest av den russiske kystvakten 10. mai etter at det under en rutinekontroll ble oppdaget at tråleren ikke hadde lisens for å fiske reker i russisk farvann. Det viste seg senere at lisensskjemaet var utfylt feil av Fiskeridirektoratet. Utenriksminister Børge Brende (H) bekrefter i en pressemelding at reketråleren har forlatt Murmansk.– Det er funnet løsninger innenfor russisk regelverk som ikke innebærer krav om å stille kausjon i denne saken. Jeg er glad for at båten med kaptein og mannskap kan forlate Russland og dra tilbake til Norge. Denne saken er blitt høyt prioritert fra norsk side, sier Brende.– Saken om ulovlig fiske av reketråleren er fortsatt under behandling i det russiske rettsvesenet, fortsetter han.Ni av mannskapet på 17 fikk reise hjem fredag 26. mai, og båten har deretter hatt en minimumsbemanning med åtte personer. Skipet er ventet å ankomme Tromsø på lørdag.(©NTB)

remøy
russland
rekefiske
Nyheter
Politikk