Trump avviser OECDs handelserklæring – UD bekymret

Børge Brende. NTB scanpix

USA har med Donald Trump som president endret politikk på en rekke områder, og nå står OECD for tur. Bekymringsfullt, mener utenriksminister Børge Brende.

Som det eneste landet vil USA på det årlige ministermøtet i Paris 7. til 8. juni ikke gi sin tilslutning til en slutterklæring om frihandel. Den har samme ordlyd som OECDs tidligere frihandelserklæringer.– Det er beklagelig at det ikke har vært mulig å bli enige om en ministererklæring i OECD som inkluderer tekst om handel og klima, sier Brende i en epost til NTB.– Anerkjennelse av Parisavtalen og bevaring og styrking av det multilaterale handelssystemet forankret i WTO er nøkkelkomponenter når vi vil skape mer inkluderende vekst. Det er beklagelig og bekymringsfullt at ikke alle OECDs medlemmer deler vårt syn i disse spørsmålene, mener han.Danmark leder årets ministermøte, og også den danske OECD-ambassadøren Klavs A. Holm irriterer seg over det amerikanske sololøpet.– Det er ikke et godt tegn at USA forlater frihandelslinjen som man fra amerikansk side har vernet om siden andre verdenskrig, sier Holm.OECD er den vestlige verdens organisasjon for økonomisk integrasjon og har blant annet til hensikt å fremme vekst og sosial velferd. De til tider dramatiske forhandlingene om OECD-møtets slutterklæring endte denne gangen med en tekst der de 35 medlemslandene ikke mener noe felles om frihandel.– Jeg kan ikke huske at det har vært en OECD-tekst uten full enighet om handel, sier Holm.(©NTB)