Trygve Hegnar om sex i UD

«Norge kan ikke ha en ambassadør med en slik risikovilje og så dårlig dømmekraft», er budskapet fra Trygve Hegnar.

Trygve Hegnar om sex i UD

Politikk

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen fredag 23. juni 2017:Det er lite trolig at det blant norske politikere, embedsmenn, journalister eller andre private grupper er mer eller mindre utroskap og pinlige sexhistorier enn i andre land. Men vi har vært forskånet for pinlige historier som Bill Clintons i The oval office («I did not have sexual relations with that woman») eller alle historiene med toppolitikere i Storbritannia og i Tyskland (Willy Brandt).VG har imidlertid avslørt en særdeles pinlig historie fra UD og utenrikstjenesten, og toppledelsen i UD, utenriksminister Børge Brende og utenriksråd Wegger Chr. Strømmen, later som det er en privatsak, men det er det ikke.Faktum i saken er at Norges ambassadør i Indonesia, Stig Traavik, hadde tre elskerinner samtidig, og en av kvinnene mottok fra Norge og ambassaden 1,4 millioner kroner i bistandsmidler til et kulturprosjekt. Etter at UD i mai i fjor ble varslet og fikk tygget på saken og gransket forholdene (Sentral kontrollenhet), ble ambassadør Traavik etter fem måneder kalt hjem og fratatt ambassadørtittelen. Men han har beholdt lønn og har fått stilling som seniorrådgiver. Det siste er trolig neppe viktig i UD. Stig Traavik sitter nok nederst i en lang gang i UD uten for mange oppgaver.Det første, som ikke har noen rettslig relevans, er den faktiske ting at en ambassadør i et så stort land som Indonesia, har en så dårlig dømmekraft at han har tre elskerinner samtidig i det landet har er akkreditert til. Slik kan ikke gå. Kolleger, egen ektefelle eller elskerinnenes ektefeller eller elskerinnene selv, eller andre vil, før eller senere, oppdage forholdene.Det burde en ambassadør forstå. Norge kan ikke ha en ambassadør med en slik risikovilje og så dårlig dømmekraft.Så kommer det forhold som VG grundig har tatt opp, om det hele er en privatsak, som utenriksråd Strømmen åpenbart mener, eller om det nå er en offentlig sak.Sannsynligvis er det en privatsak hvor mange elskerinner en UD-ansatt kan ha på en gang (trist for kvinnene i UD), men professor Jan Fridtjof Bernt viser til at det blir en offentlig sak når Norge og ambassadøren gir penger til en av elskerinnene. Da er jo helt alminnelige habilitetsregler brutt, som i særdeleshet gjelder ved tildeling av offentlige midler. Opplysninger som fremkommer i en granskning, kan neppe være beskyttet av taushetsplikt.Som professor Bernt sier: «Det finnes ikke bestemmelser i offentlighetsloven eller forvaltningsloven som tillater at en slik sak kan unntas offentlighet.»Det virker derfor både uklokt og dumt av utenriksminister Børge Brende å nekte å kommentere saken.UDs talsmann, Frode O. Andersen, viser til at en hjemkalling til UD i Oslo er en «streng reaksjon», og det blir et skjønnsspørsmål. Sikkert er at Stig Traavik går fra en høy og skattefri inntekt i utlandet, med masse ekstragoder, til en middels lønn med ordinær skatt i Norge.I det private næringslivet hadde Traavik trolig mistet jobben, men på akkurat det området er staten som arbeidsgiver, mer tolerant.

Trygve Hegnar
utenriksdepartementet
Nyheter
Samfunn
Politikk
Leder