EU og Storbritannia holdt sin første forhandlingsrunde i juni. Mandag starter runde to. Men skal samtalene komme videre, må britene si mer om hva de ønsker å oppnå, advarer EUs sjefforhandler Michel Barnier.Han viser til at EU allerede har lagt fram ni notater om sine forhandlingsposisjoner i ulike spørsmål. Og flere notater er på vei om kort tid.– Det vi trenger for å komme videre, er klarhet i hva Storbritannias posisjon er i hvert enkelt spørsmål, sier Barnier.– For å kunne forhandle på en ærlig måte, må vi vite hvor vi er enige, og hvor vi er uenige, sier han.Harde pengekravIfølge Barnier er nå det "harde arbeidet" begynner.Penger antas å bli et spesielt vanskelig punkt i forhandlingene. EU ventes å kreve titalls milliarder euro fra Storbritannia, og anslag fra 60 milliarder euro og oppover er blitt nevnt.Da saken ble diskutert i Parlamentet tirsdag, sa Storbritannias utenriksminister Boris Johnson at summer som han hadde sett, virket som ren utpressing. EU kan bare glemme å kreve noe slikt, fastslo han.Barnier blåser av kommentaren. Målet er kun å få britene til å ta sin rettmessige del av regningen for EU-vedtak de selv har vært med på å fatte som medlemsland, forklarer han.– Dette er ikke løsepenger. Det er ikke en sluttregning. Det er ikke en straff. Det er ikke hevn. Det har aldri vært noe slikt. Det handler kun om å gjøre opp boet. Det er ikke enkelt, og det kan bli dyrt, men boet må gjøres opp i enhver separasjon, sier Barnier.Skal møte opposisjonenBarnier deltok onsdag på EU-kommisjonens ukentlige rådsmøte. Der orienterte han om status i forhandlingene før runde to.Sjefforhandleren skal også til Storbritannia for å møte den britiske opposisjonen.– Jeg har alltid gjort det klart at jeg ønsker å lytte til de ulike synspunktene i den britiske debatten. Det er helt naturlig, sier Barnier.Han forteller at han skal nå skal ha møter med Overhuset i Parlamentet, med Labours partileder Jeremy Corbyn, med Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon og med Wales' førsteminister Carwyn Jones.– Men jeg vil selvfølgelig kun forhandle med den britiske regjeringen, sier han.Hinter om norsk løsningEU og Storbritannia har to år på seg til å forhandle. Den 29. mars 2019 går Storbritannia automatisk ut av EU, med mindre EUs medlemsland enstemmig går med på å utsette fristen.Britenes offisielle forhandlingsposisjon er at de vil ut av EU, ut av det indre marked og ut av tollunionen. Det utelukker i utgangspunktet en såkalt norsk løsning med medlemskap i EØS. Før runde to i samtalene vil Barnier likevel ikke utelukke muligheten helt.– Det beste vil være å forbli medlem i EU. Det nest beste vil være å bli medlem i EØS, som Liechtenstein, Norge og Island. Men disse landene har godtatt ganske strenge vilkår for å få lov til å være med i det indre marked, sier Barnier.– Hvis det framtidige forholdet faller utenfor disse to kategoriene, må vi finne en annen løsning. Men det vil få konsekvenser, sier han.(©NTB)