Det er ikke bare byggekostnadene som vokser på Stortinget. Siden 2010 har antall sjefer økt fra 30 til 38. Klassisk byråkratisering, sier Marit Arnstad (Sp).Mens antall sjefer har økt med 27 prosent, har antall ansatte økt med 16 prosent og nærmere seg 500, skriver DN, som har sett på pengebruken hos dem som administrerer landets nasjonalforsamling.– Stortinget er offer for en klassisk byråkratisering der en voksende ledelse blir opptatt av andre ting enn kjerneoppgaven, som er å sørge for at møtene i salen fungerer og at innstillingene og politikken, blir best mulig, sier Senterpartiets Marit Arnstad. Michael Tetzschner (H) mener veksten «peker klart mot at en organisasjon som (...) er i ferd med å miste sitt grunnleggende oppdrag av syne».Stortingsdirektør Ida Børresen skriver til avisen at «administrasjonen har sitt hovedfokus på den konstitusjonelle virksomheten og tjenestene til representantene.». Hun påpeker at «presidentskapet og administrasjonen er opptatt av å utvikle tjenestene til representantene, og effektivisere og profesjonalisere administrasjonen» og skriver videre at stortingsrepresentantene er svært fornøyd med servicen. Administrasjonen er pålagt stillingsstopp og et effektiviseringskutt på 2,5 prosent til neste år.