De aller fleste flyktninger som får oppholdstillatelse, blir tildelt en kommune å bosette seg i. På den måten spres personer med flyktningbakgrunn mellom by og distrikt. Men en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at mange velger å flytte fra distriktene for å finne jobb i byene, skriver. Én av fire som flytter, velger å bosette seg i Oslo.SSB har tatt for seg bostedsmønsteret til personer med flyktningbakgrunn i Norge i perioden 2005 til 2014. Rapporten viser at tallene på dem som blir boende er lavest i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. I disse fylkene blir mellom 60 og 70 prosent boende i kommunene de først blir plassert i, mens landsgjennomsnittet ligger på 80 prosent.– De som velger å bli boende, er stort sett bedre integrert i det lokale miljøet enn de som flytter, forklarer SSB-forsker Minja Dzmarija. Hun mener det er utfordringer knyttet til fraflyttingen fra de nordligste fylkene, og Sogn og Fjordane.– Dette er områder som har høy grad av utflytting og trenger all arbeidskraft de kan få. At de med flyktningbakgrunn ikke blir boende her, er uheldig i så måte, sier hun.(©NTB)