Liten interesse for tannhelsefinansiering på Stortinget

Norge er det nordiske landet med minst finansiering av tannhelse til voksne. Likevel er norske politikere tilbakeholdne med å ta tak i denne helseutfordringen.

Alle over 20 år må som hovedregel helfinansiere tannlegebesøk i Norge, mens både Danmark og Sverige har ordninger der man refunderer en andel av behandlingen. Også Finland har en bedre ordning, men her er bildet mer nyansert, skriver Aftenposten.– Tilsynelatende har Finland en bedre finansieringsordning enn Norge når det gjelder å forebygge sosial ulikhet i bruk av tannhelsetjenester. Ut ifra de tallene vi har virker det som at finnene har andre årsaker til ikke å gå til tannlegen sammenlignet med nordmenn, sier seniorrådgiver Arne Jensen i Statistisk sentralbyrå som har undersøkt og sammenlignet offentlig tannhelse i nordiske land.Av finske pasienter som ikke har gått til tannlegen det siste året tross behov, oppgir 77 prosent at dette skyldes ventelister. Jensen påpeker likevel at den sosiale ulikheten vil kunne gjenspeiles også i ventelistene.– Selv om ikke personlig økonomi vil ha direkte påvirkning på om den enkelte finne går til tannlegen eller ei, er det grunn til å tro at flertallet av dem som står i kø for tjenester i offentlig tannhelsetjeneste har for dårlig økonomi til å få utført tjenester andre steder.Av partiene på Stortinget er det bare SV som har programfestet at de ønsker et makstak på egenandelen etter modell av helsevesenet, mens Venstre nevner en høyinntektsbeskyttelse uten å vise til konkrete tall. Flere partier ønsker å utvide eller få på plass nye refusjonsordninger for enkeltgrupper.(©NTB)