Mens Øst-Afrika og Jemen rammes av sult, foreslår president Trump å kutte bistanden med en tredel. Det truer millioner av liv, ifølge organisasjoner. Kuttforslaget kommer fram i Trump-administrasjonens budsjettforslag for 2018, som nylig ble presentert.En lang rekke av de største hjelpeorganisasjonene i verden har sammen analysert forslaget, og konklusjonen er helt klar: Hvis budsjettet blir vedtatt, vil kuttene ikke bare sette millioner av liv i fare, men også true utvikling, stabilitet og samarbeid globalt.Organisasjonene minner om at 30 millioner mennesker i Øst-Afrika, Tsjadsjø-regionen og Jemen er truet av sult, og at et rekordhøyt antall mennesker for øyeblikket er fordrevet fra sine hjem, totalt 65 millioner.– Vi anmoder på det sterkeste Kongressen om å avvise presidentens forslag til bistandsbudsjett og opprettholde dagens bevilgning på 500 milliarder kroner, skriver de i en felles.Lang listeSentrale aktører som Oxfam, Redd Barna, International Rescue Committee og Care har satt sammen en liste over hvilke kutt som er med i president Donald Trumps budsjettforslag:* 50 prosent mindre til landbruksutvikling og ernæring. Det vil frata ni millioner barn livreddende matvarehjelp.* Nedleggelse av såkalt Title II matvarehjelp og hjelp til matsikkerhet, midt under en pågående sultkatastrofe.* 45 prosent kutt til vann- og sanitærprogrammer. Kan føre til at over to millioner mennesker mister tilgang til rent drikkevann.* 53 prosent mindre til programmer for grunnleggende utdanning, blant annet i en rekke afrikanske land.* Dype kutt i støtten til håndtering av internasjonale kriser, flyktninger, kampen mot aids, barnedødelighet og kjønnsdiskriminering.