Klimafinansiering blir en viktig diskusjon i månedene som kommer, spår klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).Fredag deltok han på EUs uformelle miljøministermøte i Tallinn. Der var det nettopp Parisavtalens skjebne etter Trumps nei som var tema.– Det har vært et viktig premiss for Parisavtalen at det skal mobiliseres penger. Vi står fast ved målet om 100 milliarder dollar i klimafinansiering innen 2020. Det ligger fast, selv om amerikanerne reduserer sine bidrag. Dette blir en viktig diskusjon framover, sier Helgesen på telefon til NTB.Han legger ikke skjul på at det blir vanskelig å fylle hullet Trump etterlater seg.– Det vil kreve stor innsats fra flere. Men hvis du ser på både offentlige og private bidrag, har utviklingen vært sterkere enn man trodde i Paris, sier Helgesen.Trump gikk kraftig til angrep på målet for klimafinansiering da han kunngjorde sin beslutning om å trekke seg ut av Parisavtalen. Han var krystallklar på at USA trekker sine bidrag, som ifølge Trump har «kostet USA en formue».Under forgjengeren Barack Obama var USA en stor bidragsyter til det grønne klimafondet, som er ordningen FN har opprettet for å sikre klimafinansiering til fattige land.I desember vil Frankrike holde et toppmøte for å markere toårsdagen for Parisavtalen. Der er målet å få andre land til å øke sine bidrag for å veie opp for USA.(©NTB)