Pengene skal først og fremst brukes til å ruste opp sykehusene.– Mange sykehus i landet vårt er gamle og nedslitt. Da kreves det opprustning, vedlikehold og nybygg, heter det i Arbeiderpartiets nye sykehusløfte.Partiet lover å investere 12 milliarder mer til sykehusene i perioden 2017–2021.I tillegg vil Ap utvide rammene for nye investeringslån ved å oppjustere låneandelen fra dagens 70 prosent til 80 prosent.– Slik kan nye sykehusbygg, medisinsk teknisk utstyr og IKT realiseres raskere enn i dag, mener Ap.Ap lover også å sørge for kveldsåpne sykehus for å korte ned ventetiden for pasientene. Partiet vil også ta i bruk nye medisiner og nye behandlinger raskere enn i dag.Én av milliardene skal brukes til å bygge såkalte protonsentre for strålebehandling av kreftpasienter i Oslo og Bergen.(©NTB)