Dales departement kommer dårligst ut i gjennomgangen nettstedet Holder de ord har gjort av løftene regjeringen kom med i Sundvolden-erklæringen fra 2013.Mens rundt en femdel av de totalt 776 løftene i erklæringen ble brutt, er andelen over en tredel på de feltene Landbruks- og matdepartementet styrer. 13 prosent – eller cirka hvert åttende løfte – lot seg ikke etterprøve, mens så vidt under halvparten – 48 prosent – ble oppfylt, skriver .– På noen områder skulle jeg ønske vi hadde kommet lenger, for eksempel konsesjonslov og priskontroll. Stortingsflertallet har stoppet det, det må man iblant godta når man er i mindretallsregjering, sier landbruksministeren. Han forteller at regjeringen har lagt fram forslag som ville oppfylt flere løfter, men som de ikke har fått gjennomslag for.Styreleder Tiina Ruhonen i Holder de ord sier et forslag ikke er nok til at et løfte kan telle som oppfylt. Hun minner om at regjeringserklæringen kom etter at samarbeidsavtalen og mandatfordelingen på Stortinget var på plass.(©NTB)